سلام

شعرهای كودكانه

دختر نازنینم

دختر من عزیز و نازنین

چشمهای اون مثل دو تا نگین

 داره به تن پیرهن سرخ چین چین

به روی اون غنچه یاس و نسرین

 صورت اون مثال قرص مهتاب

 رنگ موهاش به رنگ نور آفتاب

 وقتی میخواد بخوابه مثل خرگوش

 عروسکش رو میگیره تو آغوش

صبح که میشه مثل یه گل میخنده

 موهاشو با گیره ناز میبنده

 حرف زدنش مثل عسل شیرینه

 شیطونیاش هم توی دل میشینه

 از روزی که اومده اون بدنیا

 شادی و شور آورده واسه ما

گل پسر شیرینم

یه گل پسر داریم که خیلی ناز

صورت اون مثل گل پیاز

گل پسر شیرین ما زرنگ

شیطونیاش مثل خودش قشنگ

صبح که میشه این پسر مموشی

 پا میشه و میکنه بازیگوشی

 کاکل به سر نقل و نبات والله

همه بگید به این پسر ماشاالله

موقعی که شعر و سرود میخونه

 خودش رو توی هر دلی میشونه

 از رو لباش شهد و عسل میریزه

وای که چقدر این گل پسر عزیزه

تولد

پاشو بخند آی کوچولوی نازم

جشن تولدت رسیده بازم

 ببین که باز خونه شده چراغون

 تو جشن تو اومده کلی مهمون

 همه بهت میدن گلهای رنگی

 امشب تو هم مثل گلها قشنگی

 کوچولو ها کنار تو میشینن

 هدیه ها رو دور و برت می چینن

 تو با خوشی خنده به لب میاری

چون که حالا این همه هدیه داری

 رو کیک تو شمعهای ریزه میزه

 دور و برش تمشکهای لذیذه

 مهمونا با خنده و ساز و آواز

 بهت میگن ای کوچولوی تن ناز

 امشب که مثل گل شکفته رنگت

مبارکه تولد قشنگت

ماه نقره ای

شب که میشه تو آسمون قشنگ

 بیرون میاد یک ماه نقره ای رنگ

 وقتی که خورشید توی رختخوابه

 این ماهه که تو آسمون می تابه

صورت اون چه نازنین و زیباست

شب که میشه رو بوم خونه ماست

 وقتی که نیست گرما و نورآفتاب

 روشن میشه هوا کمی با مهتاب

 ستاره ها تا که اونو میبینن

 همه میان دور و برش میشینن

 اون وقت میشه تو آسمون دوباره

 مهمونی ماه شب و ستاره